توضیحات

آشنایی با سطح و حجم

در پایان با حجم منشور و مساحت کل آن آشنا می شوید 

ریاضی هفتم _ فصل6 : سطح و حجم _ صفحه 70 

 

ریاضی هفتم _ فصل6 : سطح و حجم _ صفحه 71

 

ریاضی هفتم _ فصل6 : سطح و حجم _ صفحه 72

 

ریاضی هفتم _ فصل6 : سطح و حجم _ صفحه 73

 

به زودی صفحه 74 نیز ضبط خواهد شد .

ریاضی هفتم _ فصل6 : سطح و حجم _ صفحه 76

 

ریاضی هفتم _ فصل6 : سطح و حجم _ صفحه 77

 

ریاضی هفتم _ فصل6 : سطح و حجم _ صفحه 79

 

ریاضی هفتم _ فصل6 : سطح و حجم _ صفحه 80

 

حل تمرین ریاضی هفتم _ فصل 6 : سطح و حجم

 

حل تمرین ریاضی هفتم _ فصل 6 : سطح و حجم

 

حل تمرین ریاضی هفتم _ فصل 6 : سطح و حجم

 

حل تمرین ریاضی هفتم _ فصل 6 : سطح و حجم

 

حل تمرین ریاضی هفتم _ فصل 6 : سطح و حجم

 

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

   همین الان ثبت نام کن